Peldaño a peldaño...

Museo do Pobo Galego, Santiago de Compostela